TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

IČO: 25863151
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava, Moravská Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 91 810 Kč
2020 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 60 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace 2020 Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 450 000 Kč
2019 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2019 Převod běžného textu do Braillova písma Oblast sociální péče Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 55 400 Kč
2019 Sociální rehabilitace 2019 Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 600 000 Kč
2018 Dovybavení prostor pro zrakově postižené občany Oblast sociální péče Poskytnuto 70 000 Kč 70 000 Kč 70 800 Kč
2018 Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 580 000 Kč
2017 Vybavení cvičné kuchyně pro zrakově postižené klienty Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 64 000 Kč 64 000 Kč
2017 Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 600 000 Kč
2016 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2016 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 180 000 Kč 350 000 Kč
2016 Průvodcovské a předčitatelské služby 2016 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč
2016 Odborné sociální poradenství 2016 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 90 000 Kč 150 000 Kč
2015 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2015 Oblast sociální péče Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 270 000 Kč
2015 Průvodcovské a předčitatelské služby 2015 Oblast sociální péče Poskytnuto 70 000 Kč 70 000 Kč 120 000 Kč
2015 Odborné sociální poradenství 2015 Oblast sociální péče Poskytnuto 90 000 Kč 90 000 Kč 200 000 Kč
2014 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2014 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 270 000 Kč
2014 Průvodcovské a předčitatelské služby 2014 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč
2014 Odborné sociální poradenství 2014 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
2013 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2013 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 253 000 Kč
2013 Průvodcovské a předčitatelské služby 2013 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
2013 Odborné sociální poradenství 2013 Oblast sociální péče Poskytnuto 0 Kč 150 000 Kč 185 000 Kč
2012 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 280 000 Kč
2012 Odborné sociální poradenství Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč
2012 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč
2010 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 320 000 Kč
2010 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Poskytnuto 64 000 Kč 64 000 Kč 90 000 Kč
2010 Sociální poradenství Oblast sociální péče Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 150 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 280 000 Kč
2011 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 90 000 Kč
2011 Odborné sociální poradenství Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč