ARKA CZ, z.s.

IČO: 26673045
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Sokolská třída 2587/81, Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 SVZ/SP/B Oblast sociální péče Poskytnuto 123 000 Kč 123 000 Kč 123 000 Kč
2020 Terénní program ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 405 000 Kč 405 000 Kč 433 000 Kč
2020 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 440 000 Kč 440 000 Kč 496 000 Kč
2020 Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 121 000 Kč
2019 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 130 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč
2019 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 140 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč
2019 Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 117 000 Kč
2019 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 258 000 Kč 258 000 Kč 388 000 Kč
2019 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 440 000 Kč
2018 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 67 000 Kč 67 000 Kč 67 000 Kč
2018 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 83 000 Kč 83 000 Kč 140 000 Kč
2018 Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 122 000 Kč
2018 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 390 000 Kč
2018 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 220 000 Kč 220 000 Kč 261 000 Kč
2017 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 127 000 Kč 127 000 Kč 127 000 Kč
2017 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 130 000 Kč
2017 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 160 000 Kč 160 000 Kč 287 000 Kč
2017 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 273 000 Kč
2017 Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 144 000 Kč
2016 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 95 000 Kč 95 000 Kč 143 920 Kč
2016 Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 245 000 Kč
2016 Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 355 000 Kč
2016 Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 126 000 Kč
2015 KZ/PP Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2015 KZ/PP Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 261 000 Kč
2015 KZ/PP Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 428 900 Kč
2014 KZ/PP Adiktologická poradna Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 488 880 Kč
2014 KZ/PP Následná péče Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 208 000 Kč
2013 KZ/PP Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 130 000 Kč 130 000 Kč 310 000 Kč
2013 KZ/PP Následná péče Oblast protidrogové prevence Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 150 000 Kč
2012 KZ/PP Terénní programy Oblast protidrogové prevence Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 144 000 Kč
2012 KZ/PP Služby následné péče Oblast protidrogové prevence Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 137 000 Kč
2012 KZ/PP Protialkoholní poradna Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 423 000 Kč
2010 Kult/PP Resocializace a doléčování osob závislých na alkoholu Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 112 000 Kč 112 000 Kč 454 560 Kč
2011 ŠK/PP Resocializace a doléčování osob závislých na alkoholu Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 506 000 Kč