Štefan Režný

IČO:
Typ:
Forma: Fyzická osoba nepodnikající
Adresa: Výškovická 2573/87, OSTRAVA, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2019 Strom života AKIKA Oblast kultura Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 17 000 Kč