Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava

IČO: 01820494
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Matrosovova 833/14, Ostrava - Hulváky, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Podpora výuky cizích jazyků v ZŠ a MŠ Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 0 Kč 239 000 Kč 450 000 Kč
2020 Malá Univerzita Oblast vzdělávání a talentmanagementu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 1 575 000 Kč
2019 Podpora výuky cizích jazyků v MŠ Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 107 000 Kč 107 000 Kč 300 000 Kč