JINAK, o.p.s.

IČO: 01606085
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: Brantice 220/ , Brantice, 79393
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2019 Sociálněterapeutická dílny JINAK Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 191 000 Kč 191 000 Kč 191 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 285 000 Kč 285 000 Kč 476 000 Kč