Podpora pravidelné činnosti AKADEMIE MFK VÍTKOVICE v roce 2020.

Kód: 20/0394
Žadatel: AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 000 000 Kč 6 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 1 500 000 Kč