Kód: 20/0392
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast digitální výuky
Název výzvy: Mimořádný příspěvek
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
60 000 Kč 60 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč