Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách

Kód: 20/0379
Žadatel: Modrý kříž v České republice
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 83
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 154 066 Kč 12 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 12 000 Kč