Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké

Kód: 20/0378
Žadatel: Modrý kříž v České republice
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádný příspěvek
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 366 000 Kč 14 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 14 000 Kč