Kvalikace Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu

Kód: 20/0367
Žadatel: DAISY mažoretky, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
114 000 Kč 48 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 25 000 Kč