ŠKOLNÍ KROUŽKY A OSTRAVSKÁ ŠKOLNÍ BASKETBALOVÁ LIGA

Kód: 20/0355
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 229 000 Kč 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč