Záchrana tradice basketbalu v Ostravě

Kód: 20/0354
Žadatel: Basketbalový klub NH Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 170 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 70 000 Kč