RunTour Ostrava 2020

Kód: 20/0311
Žadatel: Geometry Prague s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
860 000 Kč 10 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 10 000 Kč