Ostrava Speedskating Kriterium, Mistrovství ČR

Kód: 20/0307
Žadatel: Klub sportovního bruslení Modřany Praha
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
260 000 Kč 20 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 20 000 Kč