Podpora činnosti vítkovického florbalového klubu v oblasti talentované mládeže a vrcholové sportovní činnosti výrazně reprezentující město Ostrava

Kód: 20/0306
Žadatel: 1. SC Vítkovice z. s.
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body:
Bodové hodnocení:
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 320 000 Kč 1 170 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 950 000 Kč