Bo Kultura Jede!!!

Kód: 20/0297
Žadatel: TROJHALÍ KAROLINA
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 195 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 100 000 Kč