Podpora činnosti MFK Vítkovice v roce 2020

Kód: 20/0296
Žadatel: AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 000 000 Kč 7 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč