Začínáme s angličtinou

Kód: 20/0295
Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V.Makovského 4429, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 26
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
83 000 Kč 83 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 83 000 Kč