Learn and Play Again aneb 9. ročník zábavné angličtiny s rodilci

Kód: 20/0294
Žadatel: EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
560 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč