S rodilými mluvčími to jde lépe

Kód: 20/0293
Žadatel: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
550 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 286 000 Kč