Podpora bilingvní výuky na ZŠ Klegova metodou CLIL 2020-2021

Kód: 20/0292
Žadatel: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
230 000 Kč 230 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 207 000 Kč