Bilingvní výuka na JaHu PRIGO

Kód: 20/0291
Žadatel: Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
261 000 Kč 261 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 239 000 Kč