Bilingvní výuka na ZŠ PRIGO

Kód: 20/0290
Žadatel: Základní škola PRIGO, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč