Bilingvní výuka na Penguin´s KINDERGARTEN

Kód: 20/0288
Žadatel: Penguin´s KINDERGARTEN - mateřská škola PRIGO, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 31
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč