Jazyků se nebojíme III.

Kód: 20/0287
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 206 000 Kč