Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky K15

Kód: 20/0284
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 287 000 Kč