Podpora výuky cizích jazyků v ZŠ a MŠ

Kód: 20/0283
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 450 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 239 000 Kč