Podpora cizojazyčné výuky na Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72 ve školním roce 2020/2021

Kód: 20/0282
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 47
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
386 000 Kč 386 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 215 000 Kč