Zvýšení kvality výuky v zahraniční škole

Kód: 20/0281
Žadatel: The Ostrava International School s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 64
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
39 000 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 290 000 Kč