Podpora rozvoje bilingvní a cizojazičné výuky na ZŠ Pěší

Kód: 20/0280
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 48
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
250 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 218 000 Kč