Around the World aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka škarvady

Kód: 20/0279
Žadatel: Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 85
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 200 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 389 000 Kč