Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta II.

Kód: 20/0278
Žadatel: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 49
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
460 000 Kč 460 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 222 000 Kč