Angličtina v MŠ Varenská

Kód: 20/0277
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč