Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách - podpora bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód: 20/0276
Žadatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 309 000 Kč