Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu

Kód: 20/0275
Žadatel: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 59
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
19 500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 269 000 Kč