Podpora rozvoje cizojazyčné výuky - Hravá angličtina

Kód: 20/0273
Žadatel: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč