Podpora výuky angličtiny v Univerzitní mateřské škole VŠB-TUO

Kód: 20/0272
Žadatel: Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
260 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč