Bilingvní a cizojazyčná výuka na Hello

Kód: 20/0271
Žadatel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 050 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 445 000 Kč