Bilingvní výuka 2020/21

Kód: 20/0268
Žadatel: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 65
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
220 000 Kč 220 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 220 000 Kč