Škola pro život

Kód: 20/0267
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 187 000 Kč