Podpora rozvoje bilingvní výuky na ZŠ Ostrčilova

Kód: 20/0266
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 60
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 000 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 275 000 Kč