CLIL na Šeříkové II

Kód: 20/0264
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
270 000 Kč 270 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč