Angličtina na všech stupních vzdělávání Monty School

Kód: 20/0263
Žadatel: Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
800 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 400 000 Kč