Tréninkové centrum J.Matuška 82

Kód: 20/0255
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 14
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
470 000 Kč 460 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč