Oprava havarijního stavu podlahy ve sportovní hale

Kód: 20/0254
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 185 000 Kč 685 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 600 000 Kč