Rekonstrukce pavilonu bývalé školy na Víceúčelové sportoviště zapsaného spolku Baby centrum Delfínek Ostrava

Kód: 20/0253
Žadatel: Baby centrum Delfínek, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 9
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 437 000 Kč 758 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč