Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů v maximální výši 50.000,- Kč

Kód: 20/0251
Žadatel: Toro Salibandy Ostrava, z.s
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 9
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
120 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč