Rekonstrukce tréninkových prostor UmCirkum

Kód: 20/0250
Žadatel: Cirkus trochu jinak, z. s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 9
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
773 000 Kč 490 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč