Moravskoslezský pohár

Kód: 20/0248
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 13
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
150 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč