Dokončení rozšíření sportovního areálu Hošťálkovice

Kód: 20/0246
Žadatel: Atletický klub Hošťálkovice, z. s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
788 000 Kč 588 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 530 000 Kč